Firma roku

24. září 2022

Jsem firmou roku. Ano, pan Ing. Karel Polívka je firmou. Firmou roku. Je to tím, že podnikám jako OSVČ, a tak název firmy nese i mé jméno. A můj titul. Jsem osobou samostatně výdělečně činnou. Teda, abych se nevytahoval, výdělečně zatím ne, ale ono to (třeba jednou) přijde. Už když jsem byl malý, děsil jsem se rčení: „Nojono, to je známá firma“. Jenže, jak se říká v jedné telenovele, „Tak jde čas“ a já už naopak známá firma být chci.

Fotografie

Zpět