Cookies

Zásady zpracování cookies

Následující dokument zachycuje základní informace o zpracovávání a užití souborů cookies na těchto webových stránkách. Majitelem a provozovatelem webu je a Vaše údaje zpracovává a nakládá s nimi podnikatel Ing. Karel Polívka, IČO: 76224015, DIČ: CZ7804273070, se sídlem Strážné 95, 543 52 Strážné, Česká republika, tel. +420 724 230 884, email: info@friesovyboudy.cz, včetně jeho zaměstnanců a spolupracujících osob (dále také jen „Správce“).

Pro účely nakládání a zpracování Vašich osobních údajů je považován za správce osobních údajů. Správce můžete kontaktovat prostřednictvím emailové adresy: info@friesovyboudy.cz nebo na tel. čísle +420 724 230 884 Provozujeme webové stránky www.friesovyboudy.cz a www.penzionandula.cz příslušné podstránky, který se zpracování cookies se týká (dále také jen jako „web“).

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory nacházející se v prohlížeči (ve vašem zařízení). Navštívená webová stránka (tedy i tento web) odesílá a ukládá informaci o uskutečněné návštěvě i chování uživatele. Jde
o zachycení pohybu uživatele webových stránek (váš) skrze užívané zařízení (vaše technické zařízení a jeho identifikátor). Při technických operacích s cookies dochází např. k ukládání a přijímání identifikátorů nebo označení a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž vstupujete na web (i jiné webové stránky).

Část souborů cookies je (i) nutná (po technické stránce nutné), (ii) část souborů cookies zpříjemňuje
a usnadňuje Váš pohyb na webu a (iii) část souborů cookies slouží ke sběru dat o Vašich preferencích v rámci stránky (co Vás nejvíce zajímá). Tyto informace Vám uživatelsky zlepšují pohyb po internetu a současně nám pomáhají poskytovat, chránit i zlepšovat nabízené služby.

Jaké druhy cookies a pro jaký účel cookies používáme?

Používáme tyto druhy cookies:

  • Technické cookies – jde o zajištění základní technické funkce webu, které jsou nezbytné pro řádnou funkci webových stránek (aby fungoval, bez nich nelze načíst obsah) a nelze je vyřadit z provozu (nutné);
  • K řešení technických problémů – měří a vyhodnocují, zda nedochází k chybám a web i jeho funkce se zobrazují a chovají tak, jak mají (sekundární cookies platformy poskytovatele);
  • Preferenční cookies – dle vašich vlastních preferencí k usnadnění prohlížení webu a zlepšení uživatelských funkcí (např. předvolba jazyka nebo jiných funkcí) a dále rovněž pro účely adresné reklamy (volitelné). Tyto využíváme a spouštíme jen s Vaším souhlasem;
  • Analytické cookies – anonymní údaje o prohlížení (bez přiřazení konkrétního uživatele) přehled o tom, jak se návštěvníci na webu chovají a co je zajímá (měření výkonnosti, popřípadě pomoc při marketingu) (volitelné). Spouštíme a využíváme jen s Vaším souhlasem.

Dle doby uchování cookies:

  • Relační cookies – ukládání těchto souborů dochází jen, dokud neskončíte práci v rámci prohlížeče, případně po určitou dobu po opuštění stránky (např. při opuštění předvyplněného formuláře). Doba uložení nepřekročí např. 30 min.
  • Permanentní cookies – pro zlepšení funkce a uživatelského dojmu z webových stránek. Zůstávají v úložišti cookies, dokud nejsou smazány. Tyto jsou námi uchovávány a zpracovávány nejdéle 12 měsíců ode dne jejich získání.

Souhlas nebo odmítnutí využití volitelných cookies vyjadřuje prostřednictvím vašich preferencí dle cookies lišty. Zde můžete nastavit omezení využívání volitelných cookies.

Sběr dat poskytovatele, na jehož technickém základu je část služeb webu poskytována

Poskytovatel služeb v rámci zavedeného webového rozhraní integroval technické funkce, které Správce není schopen ovlivnit, ani vyloučit (jde o technické nastavení a přístupová práva platformy, ke kterým není Správce oprávněn, ani nemá možnost získat přístup nebo jinak ovlivnit jeho funkce). Sběr a využití cookies provádí/může provádět vedle Správce také jmenovaný poskytovatel a jeho spřízněné subjekty, kdy prostřednictvím webu dochází k užití tzv. sekundárních cookies (vedle provozovatele webu i cookies využívané poskytovatelem). S touto skutečností je návštěvník webu plně obeznámen a pohybem na webu s tím souhlasí.

Využíváte na webové stránce nástroje měření statistik nebo marketingu?

Ke sběru a vyhodnocení statistik, včetně relací uživatelů na webové stránce využíváme jako provozovatel nástroje třetích stran společnosti Google (a nástroje Google Analytics) a marketingové služby společnosti Facebook. Analytické a statické cookies slouží k anonymnímu sběru dat o chování uživatelů na webu. Námi získané cookies využíváme pouze pro naši potřebu (zpětnou vazbu), hodnocení relevance obsahu, vyhodnocení chování uživatele (co vás nejčastěji zajímá), k rozvoji a vylepšení webu.

Dle oficiálního sdělení některých poskytovatelů Správce při sekundárním sběru cookies užívá některé cookies. Ke zpracování a vyhodnocení cookies pro účely měření výkonnosti a marketingu by ze strany těchto subjektů nemělo docházet. Nicméně užití jen nutných cookies nemůže provozovatel garantovat, zajistit, ani vynutit a v tomto směru spoléhá pouze na důvěru ve své smluvní partnery. Provozovatel vylučuje jakoukoliv odpovědnost za újmu vzniklou zákazníkovi z příčiny a zpracování těmito osobami. Návštěvník v rámci svého pohybu na webu s tímto souhlasí.

Proč jsou pro nás cookies tak důležité?

Cookies nám pomáhají zobrazit relevantní obsah a služby, které nejlépe odpovídají vašim potřebám a zájmům. Navíc cookies umožňují zaznamenat informace o návštěvě našich internetových stránek a s jejich pomocí je další návštěva stránek snazší a rychlejší. Díky cookies je zlepšen, usnadněn Váš pohyb na webových stránkách, zlepšen uživatelský dojem, personalizován a obsah webové stránky přizpůsoben podle Vašich zájmů. Cookies používáme jako zpětnou vazbu a návod ke zlepšení, tedy nejčastěji k přizpůsobení a vylepšení našich stránek (např. pomocí anonymních statistik ohledně návštěvnosti). Zároveň je přenos těchto informací odpovídajícím způsobem chráněn šifrováním a/nebo anonymizováním.

Lze sběru a užití cookies zamezit?

Ano, lze. Při zobrazení webových stránek spatříte na spodní části příslušného okna lištu cookies,
ve které můžete odmítnout využití všech cookies, s výjimkou těch technických. Následně cookies fungují jen v nutném režimu a ke sběru nebo hodnocení dat statistických a analytických cookies prostřednictvím webu nedochází. Tato volba je přednastavena a funguje jako výchozí, pokud se nerozhodnete původní přednastavení změnit.

Můžete úplně odmítnout sběr cookies ve Vašem webovém prohlížeči nebo omezit sběr cookies dle Vašich osobních preferencí. Zamezení cookies může znamenat omezení obsahu nebo může mít vliv
na zobrazení funkce webové stránky. Konkrétně lze tyto možnosti modifikovat u nejčastěji využívaných prohlížečů na těchto adresách:

(linky jsou přiloženy pro usnadnění uživateli, úplnost a správnost adres není pravidelně aktualizována, a Správce nenese žádnou odpovědnost za obsah ani zobrazení)

Kromě toho můžete použití cookies odmítnout nebo zakázat v nastavení soukromí ve Vašem zařízení, stejně tak i u příslušných webových prohlížečů v rámci nastavení prohlížeče.

Kde zjistit více?

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Více informací o tom, jak nakládáme a zpracováváme přijaté osobní údaje naleznete v sekci Zásady zpracování osobních údajů.

Nastavení